ettonmindre.dk

Hvad Er Klimarådet?

Skrevet d. 08. October 2020
Markus Spiske

Der er rigtig mange, der bekymrer sig om klimaet. Og der er endnu flere, der hævder at de gør det. Mange prøver at kloge sig på vores klimas tilstand og udvikling, men kun et fåtal har rent faktisk styr på, hvad de snakker om. Nogle af dem, der ved, hvad de snakker om, er klimarådet. 

Hvad er klimarådet? Klimarådet er en uafhængig gruppe af eksperter, hvis opgave er at rådgive omkring omstillingen til et mere klimavenligt samfund. De råder på med hensyn til omkostningerne, så Danmark i fremtiden være et langt mere klimaneutralt land, uden at det går ud over velfærden og udviklingen. 

Danmarks klimaambition lyder på, at vi skal reducere vores udledningen af drivhusgasser med 70% i forhold til vores niveau i 1990 inden 2030. Hele ideen med denne lov og ambition er, at vi skal være et klimaneutralt samfund inden 2050. Dette gøres så i sidste ende for at støtte op om Parisaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen med 1,5 grader. 

Klimarådet udfører blandt andet opgaver som at bidrage til den offentlige debat, udarbejdelse af virkemiddelskataloger, at kommentere den årlige klimastatus, at etablere et forum for klima-dialog og bistå klima, energi og forskningsministeren i relevante sager og opgaver.

Næste indlæg
Webshops og e-handel har revolutioneret den måde, vi handler på, hvilket har medført markante ændringer i vores forbrugsvaner.  Som en del af denne digitale transformation er det vigtigt at overveje, hvordan disse …
Klimatilpasning er faktisk betegnelsen for et svar på de klimaændringer, man ser rundt om i Danmark og ikke mindst verden.Man kan selvfølgelig ikke fikse de klimaforandringer, der er, men udvikling af nye metoder eller t…
Overordnet set ligger det i selve ordet, hvad klimaforandringer er. Deler du ordet op, har det at gøre med, at der er forandringer i de klimaer, vi lever, men i den følgende tekst vil jeg forsøge at gøre dig klogere…
Klimazoner skal forstås på den måde, at vejret i bestemte områder eller zoner er det samme år efter år. Tager vi Danmark som eksempel, så har vi herhjemme ofte vestenvind, lidt frost om vinteren, en del regn hele året ru…
Klimaaftryk er et relativt nyt ord, ihvertfald historisk set. Det er et ord, der ofte bliver brugt i medier, debatter og ind over middagsbordet. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan ser ens personlige klimaaftryk ud…
Vi er mange, der rigtig gerne vil spise lidt mere klimavenligt. Der er i samme ombæring også mange, der ikke er helt klar over, hvordan man egentlig gør dette. Skal man så slet ikke spise kød? Og hvad med fisk, grøntsage…
Du har uden tvivl hørt dem omtalt i medierne, hvor der tales om overholdelse eller køb og salg af CO2-kvoter. Det kan dog virke som et abstrakt begreb, for hvad er CO2 kvoter? CO2-kvoter er en ret til at udlede en beste…