ettonmindre.dk

Hvad Er CO2-neutral? Sådan Bliver Du CO2-neutral

Skrevet d. 10. July 2020
Jumpstory

CO2-neutralitet får større og større fokus i samfundet - politisk så vel som hos den almindelige borger. Det afspejler sig i både lovgivningen, afgifterne og ikke mindst borgernes forbrugsmønster. 

Det øgede fokus på CO2-neutralitet skyldes, at menneskernes aftryk på naturen skal mindskes. CO2-neutral er dog meget mere end et abstrakt koncept, som kun snakkes om blandt forskere og "klimatosser". Vi vil derfor forsøge at gøre begrebet CO2-neutral så håndgribeligt som muligt i denne artikel.

CO2-neutral - Sådan bliver du det

Når noget er CO2-neutralt, så betyder det, at der er balance imellem det CO2-udslip og den CO2-absorbering, som atmosfæren kan nå at omdanne til kulstofdræn.

Og hvad er så kulstofdræn? Kulstofdræn kan beskrives som et form for system, der absorberer mere CO2, end det slipper ud. Kulstofdræn er jorden, planterne (skove osv.) og havene. 

Behovet for flere CO2-neutrale løsninger skyldes, at jordens kulstofdræn årligt kan absorbere mellem 9,5 og 11 gigatons CO2 årligt. Som en skærende kontrast dertil så er det årlige globale CO2-udslip 37 gigaton.

Der udledes dermed næsten fire gange så meget CO2, som jordens naturlige kulstofdræn kan absorbere. 

Ambitionen i EU er, at man vil være CO2-neutrale i 2050, hvilket vil sige, at man skal have mindsket CO2-udledningen med 25-30 gigatons om året over de næste 30 år.

Her er det især afbrændingen af kul, olie og gas, der står for størstedelen af CO2-udslippet. De tre energikilder står årligt for henholdsvis 14,5, 12,5 og 7,7 gigaton af den samlede CO2-udledning.

På verdensplan er det Kina, der er den helt store CO2-synder. Kina udledte i 2019 cirka 13,5 gigaton CO2, hvilket svarer til godt en tredjedel af jordens samlede CO2-udledning.

CO2-udledningen i de øvrige lande fordeles på følgende måde:

Kina - 13,5 gigaton

USA - 7 gigaton

EU (28 lande, inkl. Danmark) - 4,5 gigaton

Indien - 4 gigaton

Rusland - 2,5 gigaton

Japan - 1,5 gigaton

Fordelt på antallet af indbyggere er det USA, der udleder mest - efterfulgt af Rusland, Japan og Kina.

Tak til Formula Swiss

Vi takker til sidst Formula Swiss for deres støtte til dette indlæg. Se deres store udvalg af cannabidiol og CBD produkter på deres hjemmeside.

Næste indlæg
Webshops og e-handel har revolutioneret den måde, vi handler på, hvilket har medført markante ændringer i vores forbrugsvaner.  Som en del af denne digitale transformation er det vigtigt at overveje, hvordan disse …
Klimatilpasning er faktisk betegnelsen for et svar på de klimaændringer, man ser rundt om i Danmark og ikke mindst verden.Man kan selvfølgelig ikke fikse de klimaforandringer, der er, men udvikling af nye metoder eller t…
Overordnet set ligger det i selve ordet, hvad klimaforandringer er. Deler du ordet op, har det at gøre med, at der er forandringer i de klimaer, vi lever, men i den følgende tekst vil jeg forsøge at gøre dig klogere…
Klimazoner skal forstås på den måde, at vejret i bestemte områder eller zoner er det samme år efter år. Tager vi Danmark som eksempel, så har vi herhjemme ofte vestenvind, lidt frost om vinteren, en del regn hele året ru…
Klimaaftryk er et relativt nyt ord, ihvertfald historisk set. Det er et ord, der ofte bliver brugt i medier, debatter og ind over middagsbordet. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan ser ens personlige klimaaftryk ud…
Der er rigtig mange, der bekymrer sig om klimaet. Og der er endnu flere, der hævder at de gør det. Mange prøver at kloge sig på vores klimas tilstand og udvikling, men kun et fåtal har rent faktisk styr på, hvad de snakk…
Vi er mange, der rigtig gerne vil spise lidt mere klimavenligt. Der er i samme ombæring også mange, der ikke er helt klar over, hvordan man egentlig gør dette. Skal man så slet ikke spise kød? Og hvad med fisk, grøntsage…