ettonmindre.dk

Er Mandelmælk Godt For Miljøet?

Skrevet d. 17. December 2019
Jumpstory.dk

Mælk er blevet et langt mere debatteret emne i dag, sammenlignet med bare fem år siden. I takt med at vores fokus på dyrevelfærd og klima er steget markant, så er den traditionelle komælk også blevet lagt på hylden for rigtig mange mennesker. Både af klima-årsager og etiske årsager.

Derfor har en række alternativer til komælk virkelig set dagens lys, hvor vi idag ser en stor fremgang i salget på både mandelmælk, havremælk, rismælk og sojamælk. I denne artikel vil du få svar på om mandelmælk i det hele taget er godt for klimaet?

Er mandelmælk godt for miljøet? Mandelmælk er faktisk ikke godt for miljøet, faktisk er det den mindst klimavenlige form for mælk. Mandelmælk kræver store mængder vand, og kan kun dyrkes få steder i verden, hvor de i forvejen ikke har særlig meget vand. Dette kan have afledte effekter, der går ud over klimaet.

Mandelmælk er som nævnt blevet en meget populær drikke i Danmark. Som oftest bliver mælken produceret af skadede mandler, altså mandler der ikke vil blive solgt i poser. Godt og vel 80 procent af mandlerne bliver produceret i Californien, og kan som sagt i det hele taget ikke produceres særlig mange steder i verden.

Såfremt produktionen bliver øget, vil det kræve, at man nedlægger andre produktioner i Californien, da der skal være plads. Dette vil så medføre, at de nedlagte produktioner bliver flyttet til andre steder i verden, der så formentlig vil kræve mere plads, der tages fra skoven.

Derfor vil mandelmælk altså være den mindst klimavenlige mælk, hvis produktionen øges. Dette skyldes især også, at mandlerne kræver en frygtelig masse vand. Vand er i øvrigt noget, der er en mangelvare i Californien. Et øget forbrug af vand vil skabe en situation, hvor vandet vil tilgå højestbydende produktion.

En sådan situation vil påvirke andre afgrøder, der måske ikke vil kunne klare sig. Derfor kan mandlerne komme til at erstatte andre afgrøder, der muligvis var langt mere klimavenlige.

5 for for mælk, fra mest til minds miljøvenlig

1. Havremælk

2. Rismælk

3. Sojamælk

4. Komælk

5. Mandelmælk

Tak til Bevco
Stort tak til Bevco for deres støtte i forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel. Bevco leverer blandt andet en fremragende Belvedere.

Næste indlæg
Webshops og e-handel har revolutioneret den måde, vi handler på, hvilket har medført markante ændringer i vores forbrugsvaner.  Som en del af denne digitale transformation er det vigtigt at overveje, hvordan disse …
Klimatilpasning er faktisk betegnelsen for et svar på de klimaændringer, man ser rundt om i Danmark og ikke mindst verden.Man kan selvfølgelig ikke fikse de klimaforandringer, der er, men udvikling af nye metoder eller t…
Overordnet set ligger det i selve ordet, hvad klimaforandringer er. Deler du ordet op, har det at gøre med, at der er forandringer i de klimaer, vi lever, men i den følgende tekst vil jeg forsøge at gøre dig klogere…
Klimazoner skal forstås på den måde, at vejret i bestemte områder eller zoner er det samme år efter år. Tager vi Danmark som eksempel, så har vi herhjemme ofte vestenvind, lidt frost om vinteren, en del regn hele året ru…
Klimaaftryk er et relativt nyt ord, ihvertfald historisk set. Det er et ord, der ofte bliver brugt i medier, debatter og ind over middagsbordet. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan ser ens personlige klimaaftryk ud…
Der er rigtig mange, der bekymrer sig om klimaet. Og der er endnu flere, der hævder at de gør det. Mange prøver at kloge sig på vores klimas tilstand og udvikling, men kun et fåtal har rent faktisk styr på, hvad de snakk…
Vi er mange, der rigtig gerne vil spise lidt mere klimavenligt. Der er i samme ombæring også mange, der ikke er helt klar over, hvordan man egentlig gør dette. Skal man så slet ikke spise kød? Og hvad med fisk, grøntsage…