Disse fem ting dræber arbejdsglæden hos de fleste

Disse fem ting dræber arbejdsglæden hos de fleste

Uanset om man er medarbejder eller chef, bør man have stort fokus på at øge arbejdsglæden. Arbejdsglæde har nemlig positiv indflydelse på den enkeltes produktivitet, motivation og engagement. Her zoomer vi ind på fem ting, der kan dræbe arbejdsglæden.

I 2015 foretog “Arbejdsglæde nu” en undersøgelse, der involverede 700 danskere. Undersøgelsens mål var at kortlægge de største syndere i forhold til at sabotere arbejdsglæden.

En tredjedel af samtlige adspurgte svarede, at de mindst havde en dårlig dag om ugen. Det, synes vi, er alt for højt.

Vi kan alle have dårlige dage, og hvis man har én dårlig arbejdsdag om måneden, bør man ikke være synderligt bekymret. Har man derimod mindst én dårlig arbejdsdag om ugen, synes vi, at man skal tage sit arbejde op til revurdering og stille sig selv spørgsmålet: “Er det her overhovedet det rette job for mig?”

Hvis man påtænker at forblive i det samme job, bør man overveje, hvordan man kan ændre situationen, så man får flere gode arbejdsdage og færre dårlige.

Hvorfor har man dårlige arbejdsdage? Det er selvfølgelig lidt individuelt, men der er en række ting, som går igen, når det kommer til at dræbe arbejdsglæden

Disse fem ting påvirker arbejdsglæden negativt

I undersøgelsen skulle respondenterne svare på, hvilke ting der kunne være skyld i, at de sommetider havde dårlige arbejdsdage med meget lidt arbejdsglæde.

Herunder er de fem ting, som var mest skadelige for arbejdsglæden:

Enhver chef bør have fokus på medarbejdernes arbejdsglæde, da arbejdsglæden kan få indflydelse på bundlinjen.

Og det er heldigvis et område, hvor en dedikeret indsats kan flytte en hel masse i en positiv retning.

Tips til at øge arbejdsglæden

Langt hen ad vejen handler det om at tage affære samt at turde tale om tingene. Det er vigtigt, at man føler, at man kan være ærlig på sin arbejdsplads, og at man ikke skal frygte noget ved at sige sin mening om tingene.

Visse problemer er nemlig nødt til at blive italesat, før de kan løses. Man kan ikke forvente, at chefen er bevidst om alle udfordringer i virksomheden. Derfor er det medarbejdernes ansvar og opgave at italesætte de udfordringer og problemer, der måtte være, som chefen ikke opdager af sig selv.

Det er forskelligt fra problem til problem, hvordan man løser det. Er problemet brok, bør man måske tage en fællessnak om tonen på arbejdspladsen, og hvad man kan gøre for at forbedre denne.

Er problemet travlhed, er det måske nødvendigt at ansætte en ekstra medarbejder eller omfordele nogle opgaver.